Keuren elektrische installaties

Elke nieuwe installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd, voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen. Bij deze zogenaamde opleverinspecties wordt bepaalt of de elektrische installatie voldoet aan de bepalingen van NEN 1010.

Bestaande installaties en periodieke inspecties

Een defect aan de elektrische installatie is vaak de oorzaak van brand.
Veel verzekeraars eisen daarom een periodieke NEN 3140 inspectie. Bij het niet voldoen aan deze eis, kan de verzekeraar weigeren de onstaande schade te vergoeden!  In NEN 3140 staat beschreven hoe vaak een installatie geïnspecteerd dient te worden.  Er zijn verzekeraars die een afwijkende inspectiefrequentie eisen.

Volgens Arbowet en RI&E is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Een elektrische installaties die periodiek worden geïnspecteerd volgens NEN 3140 voldoet aan deze eis. Met periodieke inspecties worden gebreken tijdig ontdekt, wordt een bedrijfzekere en veilige werkomgeving gecreëerd, zonder onnodige stagnatie en risico’s.

Uitvoering

Dagelijks voeren wij inspecties uit voor installateurs en gebouweneigenaren. Onze inspecteurs zijn onafhankelijk, deskundige en gecertificeerd. De betreffende installatie worden geïnspecteerd door metingen, beproevingen en een visuele inspectie. Van de geïnspecteerde installatie wordt een inspectierapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen zijn vastgelegd. Naast de eventuele tekortkomingen worden de meetresultaten in meettabellen weergegeven dit conform de voorgeschreven normering. Een aanvullende inspectie met warmtebeeldcamera geeft extra zekerheid over de (nieuwe) installatie.

06-83561689

Advies nodig?

Bel ons en we bespreken samen met u de mogelijkheden.

Volgens de Arbowet en RI&E bent u verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsmiddelen en installaties dienen met regelmaat te worden geïnspecteerd, om aan deze eis te voldoen.

 

© Copyright - PMB Keuringen - Alle rechten voorbehouden. - Privacybeleid