NEN 2484

PMB keuringen heeft de deskundigheid in huis om al uw ladders & trappen voor u te keuren en te certificeren volgens warenwet besluit draagbaar klimmaterieel, NEN 2484 en EN 1147.

De keuring van draagbaar klimmaterieel richt zich op het waarborgen van de goede staat van ladders & trappen. Deze arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gekeurd te worden.

De verplichting tot het laten keuren van ladders & trappen volgt uit Arbobesluit (art. 7.33) en bijbehorende Beleidsregel 7.4-4. De wetgever hanteert hierbij de NEN-norm 2484 betreffende Draagbaar klimmaterieel. Met het jaarlijks inspecteren van zijn Draagbaar klimmaterieel toont de werkgever aan de goede en veilige staat van arbeidsmiddelen te waarborgen. Mocht u van plan zijn een Arbozorgsysteem (zoals VCA) te gaan implementeren binnen uw organisatie, voldoet u bovendien aan de eis tot het keuren van uw ladders en trappen.

De keuringen worden uitgevoerd door een keurmeester welke op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving op dit gebied.

06-83561689

Advies nodig?

Bel ons en we bespreken samen met u de mogelijkheden.

Volgens de Arbowet bent u verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsmiddelen en installaties dienen met regelmatig te worden geïnspecteerd, om aan deze eis te voldoen.

 
© Copyright - PMB Keuringen - Alle rechten voorbehouden. - Privacybeleid