PMB keuringen heeft de deskundigheid in huis om u valbeveilligingsmiddelen te keuren volgens arbeidsomstandighedenbesluit, o.a. NEN-EN 365, 361, 360

De visuele inspectie van valbeveiliging richt zich op het waarborgen van de goede staat van harnassen, vallijnen, etc.. Deze arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gekeurd te worden.

De verplichting tot het laten inspecteren van de valbeveiliging volgt uit Arbobesluit en bijbehorende Beleidsregel. De wetgever hanteert hierbij de NEN-normen 360, 361 en 365 betreffende valbeveiliging. Met het jaarlijks inspecteren van zijn valbeveiliging toont de werkgever aan de goede en veilige staat van arbeidsmiddelen te waarborgen. Mocht u van plan zijn een Arbozorgsysteem (zoals VCA) te gaan implementeren binnen uw organisatie, voldoet u bovendien aan de eis tot het keuren van uw valbeveiliging.

De keuringen worden uitgevoerd door een inspecteur welke op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving op dit gebied.

06-83561689

Advies nodig?

Bel ons en we bespreken samen met u de mogelijkheden.

Volgens de Arbowet en RI&E bent u verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsmiddelen en installaties dienen regelmatig te worden geïnspecteerd, om aan deze eis te voldoen.

 

© Copyright - PMB Keuringen - Alle rechten voorbehouden. - Privacybeleid